Cegnyilvantartas Cegnyilvantartas

Öko-Ferr Nonprofit Kft.

Az ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot alapvetően azért alapítottuk, hogy az ISD DUNAFERR vállaltcsoport hulladékgazdálkodásának problémáit megoldjuk. A 43/2000. Tv. a Hulladékgazdálkodásról biztosította az évtizedes hulladékkezelési tapasztalatokkal rendelkező és egymással gazdasági kapcsolatban lévő, hulladékkezeléssel foglakozó társaságoknak, hogy az ipari tevékenységük során keletkező illetve a tevékenységükhöz szükséges hulladékokat a leggazdaságosabb formában a legjobb technikával hasznosítsák.

 

Ezt a feladatot csak úgy lehet eredményesen , gazdaságosan végezni ha az adott feladattal komplexen foglalkozik egy erre alkalmas szervezet, amely minden hulladék kezelését felvállalja, függetlenül attól, hogy az történetesen értéket képvisel e vagy csak költségesen oldható meg a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelése.
A Hgt. és a végrehajtására megalkotott rendeletek, valamint az 56/1995. Tv. a Környezetvédelmi Termékdíj Törvény utóbbi évben módosított és új rendeletei egyértelművé tették, hogy az általános hulladékgazdálkodást is csak koordináltan egy vállaltcsoporton belüli rendszerhez hasonló módon lehet végezni, nem igazán nyereségesen, de az eddigi és a hulladékkezelés szigorításával növekedõ költségek jelentős csökkentésével.
Az ÖKO-FERR Nonprofit Kft. azon túl, hogy tagjainak kívánja megoldani, átvállalni a hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit, tagjai és szerződő partnerei szolgáltató kapacitását ajánlja fel minden a szervezetünkhöz csatlakozónak.

A 94/2002 Korm. rendelet tagjaink által végzett hulladékkezelési feladatokat egy rendszerbe „kényszeríttette”, amely forma, végül is be kell látni valóban egy minden hulladékfajtára kiterjedő kezelési koordinációt igényel. Ezáltal biztosítva a („ szennyező fizet”) fedezet célirányos felhasználását, a lehető leggazdaságosabb formában.
Mi hasonlóan más szervezetekhez, felajánljuk hasznosítási kötelezettségük átvállalását minden kötelezettnek, mentesítve attól, hogy alap tevékenységét hulladékkezelői rendszer kialakításával legyen kénytelen kiegészíteni.

Lehetőségünk adott ahhoz, hogy a lakossági hulladékkezeléssel kapcsolatos szelektív hulladékkezelés feltételeit megteremtsük az egyéni érdekeltség kialakításától a leghatékonyabb hasznosításig.
Bízunk abban, hogy a gazdálkodásunk eredménye lehetőséget ad arra, hogy a környezetvédelmi tudatformálást a társadalom minden rétegénél hatékonyan tudjuk támogatni.
Célunk továbbá, hogy partnereink hulladékait egyre korszerűbb módszerekkel kezeljük, törekedve a legmagasabb hasznosítási arány teljesítésére. Rendelkezünk olyan szakmai kapcsolatokkal határainkon kívüli szervezetekkel cégekkel is, amelyek, az EU környezetvédelmi követelményeinek való megfelelésünket, tagjaink gazdasági fejlődését elõsegítik.